Statement

Artist statement


Jeg beskæftiger mig med kunst, fordi jeg har en fasttømret tro på, at kunsten kan


bidrage til social og politisk forandring. I min optik opstår god kunst, når kunstneren


formår at balancere imellem en tydelig stillingstagen til værkets tematik, og en


åbenhed for beskuerens egen refleksive proces. I mit kunstneriske virke har


mennesket, byen og verdenssamfundet været det indholdsmæssige omdrejningspunkt.


Særligt menneskets mangefacetterede natur – på godt og ondt – og vores samspil og


relationer til andre mennesker, formår til stadighed at interessere og fascinere mig. I


den henseende fungerer mediernes indslag og fortællinger som en evig kilde til


inspiration.Min kunstneriske proces tager enten med udgangspunkt i en idé eller et materiale. Idet


jeg arbejder med så forskellige medier som fotografi, grafik, installation og skulptur,


har jeg mulighed for at vælge frit imellem det medie og materiale, der bedst udtrykker


den oprindelige tanke eller idé. Omvendt kan materialet i sig selv være igangsættende. 


Jeg lever og arbejder ud fra devisen: ”It’s a sad and a beautiful world” – en formulering,


der beskriver min tilgang til livet, verden og kunsten.

It´s a sad and a beautiful world